Veel gestelde vragen

Wat betekent de afkorting PCM?

De afkorting PCM staat voor Protection Circuit Module. Een PCB beveiligd een li-ion cel of batterypack tegen te diep ontladen en overladen, voorkomt overstroom en biedt kortsluit beveiliging.

Wat betekent de afkorting Wh?

Wh betekent Wattuur en is de maateenheid voor de energiecapaciteit van een cel of batterij. Secundaire li-ion batterijen met een vermogen van > 100 Wh vallen onder het zg. ADR transport en restricted (Class 9).

Wat is het verschil tussen een cel en een batterij?

Een batterij bestaat uit meerdere cellen die permanent elektrisch met elkaar verbonden zijn. Ze zijn tevens voorzien van een omhulsel, markering en de plus en min pool zijn zichtbaar.

Wat betekent de afkorting IATA?

IATA staat voor International Air Transport Association en is een wereldwijde handelsorganisatie die de Dangerous Goods Regulation (regelgeving voor gevaarlijke goederen) publiceert met normen voor het internationale luchtvervoer van gevaarlijke goederen. 

Wat betekent de afkorting ADR?

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” en is de titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen.

Wat betekent de afkorting RID?

RID staat voor de afkorting Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses en is de internationale regelgeving die het spoor/railvervoer van gevaarlijke goederen regelt. De officiële talen waarin het RID bestaat zijn Engels, Frans en Duits.

Wat betekent de afkorting ADN?

ADN/IMO staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures.” en is de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren (rivieren, kanalen en meren). 

Wat betekent de afkorting IMO?

IMO staat voor International Maritime Organization en deze scheepvaartorganisatie gaat over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over internationale wateren. (oceanen en zeeën).

Wat betekent de afkorting PCB?

De afkorting PCB staat voor Protection Circuit Board. Een PCB beveiligd een li-ion cel of batterypack tegen te diep ontladen en overladen, voorkomt overstroom en biedt kortsluit beveiliging. Ook temperatuurbewaking (sensor), actuele capaciteit en cell balancing.

Wat betekent de afkorting BMS?

De afkorting BMS staat voor Battery Management Systeem. Een BMS beveiligd een li-ion batterypack tegen diep ontladen en overladen, voorkomt overstroom en biedt kortsluit beveiliging. Ook temperatuurbewaking (sensor), actuele capaciteit en cell balancing. Daarnaast ook functies als charge level control, power selector (laden en gebruiken) en communicatie interfaces, via can of sm bus.