ADR

Het transport van lithium-ion, lithium-polymeer en lithium-ijzerfosfaat cellen en batterijen is onderhevig aan internationale ADR regels. ADR staat voor Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. In het Nederlands betekent dit simpelweg het reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen.

Volgens dit reglement moeten lithium-ion batterijen voorzien worden van hun eigen etikettering en verpakkingsinstructies. Ze krijgen een UN-nummer en worden ook uitgerust met een batterijsymbool. De minimale afmeting voor deze batterijen is 100mm bij 100mm. Voor de batterijen getransporteerd kunnen worden, moeten ze voldoen aan de UN 38.3 testvereisten. Kleinere lithiumbatterijen, die getransporteerd worden krijgen een eigen markering in de ADR.

Iedere zending moet voorzien zijn van een lithium-ion batteries sticker* waarop het UN-nummer wordt weergeven voorafgegaan door de letters “UN”. Bij lithium-ion cellen of batterijen is dit UN 3480’. Indien de cellen of batterijen zijn opgenomen in of verpakt met apparatuur dan moet het UN-nummer 3481 vermeld worden. 

*De sticker heeft de vorm van een rechthoek met gearceerde begrenzing. De afmetingen moeten ten minste 120 mm breed × 110 mm hoog bedragen. De minimale breedte van de arcering bedraagt 5 mm. Het symbool is zwart op een witte of geschikte contrasterende achtergrond. De arcering is rood. Zie voorbeeld links

Gebruikte lithium-ion cellen en -batterijen mogen vervoerd worden mits zij voldoen aan de bepaling 636 van de ADR.

UN3480 lithium battery mark

Class 9 ADR transport

Class 9

Als het vermogen van secundary lithium-ion cellen en -batterijen meer dan 110Wh bedraagt dan vallen deze onder de Class 9 regulation. Dit vereist dan speciale Class 9 markeringslabels, speciale verpakking en de juiste verzendpapieren. In beide gevallen (ADR) en ADR Class 9 dient de vervoerder te beschikken over een ADR certificaat.

Li-ion cellen en batterijen moeten, indien zij in apparatuur zijn ingebouwd, zijn beschermd tegen beschadiging en kortsluiting en de apparatuur moet met effectieve middelen zijn uitgerust om een onbedoelde activering te voorkomen.

UN3480

Losse Lithium-ion, Li-polymeer of Li-FePO4 batterijen

ADR/RID
Class 9 Packing group II
Tunnel category E ADR/RID-Labels 9
Proper shipping name Lithium-Ion batteries: UN 3480
ADR Special Provisions 188, 230,310, 636
Packing Instruction P903, P903a and P903b

IATA-DGR
Class Packing group II ICAO-Labels 9
Proper shipping name Lithium-Ion batteries: UN 3480
IATA: Special provisions A88, A99, A154, A164
Packing instructions P965, P966, P967, P968, P969, P970

UN 3481

Lithium-ion, Li-polymeer of Li-FePO4 batterijen aanwezig in of verpakt met apparatuur

ADR/RID
Class 9 Packing group II
Tunnel category E ADR/RID-Labels 9
Proper shipping name Lithium-Ion batteries: UN 3481
ADR Special Provisions 188, 230,310, 636
Packing Instruction P903, P903a and P903b

IATA-DGR
Class Packing group II ICAO-Labels 9
Proper shipping name Lithium-Ion batteries: UN 3481
IATA: Special provisions A88, A99, A154, A164
Packing instructions P965, P966, P967, P968, P969, P970